Projektowanie nowoczesnych stron internetowych czyli co to jest ux design?

co to jest ux design?

Przez strony internetowe przepływają tysiące informacji w obu kierunkach. Proces ten nazywany jest interaktywnością, czyli wymianą danych pomiędzy użytkownikiem, a systemem. Wrażenia, jakie towarzyszą tej wymianie, określane są po angielsku user experience, w skrócie UX. Natomiast UX design to sztuka projektowania właśnie tych wrażeń.

Choć brzmi to bardzo górnolotnie, UX design jest już powszechnie stosowany, a efekty jego wykorzystania zazwyczaj oceniane są bardzo pozytywnie, o ile oceniający w ogóle zwróci na nie uwagę. Dlaczego? Ponieważ nadrzędnym celem tej gałęzi IT jest projektowanie aplikacji internetowych w taki sposób, by były jak najbardziej przyjazne użytkownikowi. I chociaż funkcjonalne menu, czy sprawnie działająca platforma z pewnością przyniesie spory ruch na stronie, to jednak mało który gość będzie zdawał sobie sprawę z tego, że nie ma żadnego przypadku w rozmieszczeniu elementów menu, czy kolejności formularzy na platformie internetowej. Prędzej zwróci uwagę na usługę, która jest niedopracowana, pełna irytujących błędów, toporna w obsłudze, niż na aplikacje internetowe działające bez zarzutu. A to właśnie zapewnieniem funkcjonalności już na etapie projektowania strony internetowej zajmuje się UX design.

Między celem a wygodą

W początkowej fazie tworzenia aplikacji internetowych, specjalista od UX stoi między przysłowiowym młotem a kowadłem. Z jednej strony jego klient ma zwykle jasno sprecyzowane cele, z drugiej cały wysiłek twórczy UX designera zorientowany jest na komfort pracy przyszłego użytkownika. Specjalista musi zatem stworzyć takie środowisko, w którym cel wyznaczony przez zleceniodawcę użytkownik będzie realizował wygodnie i efektywnie. Aby było to możliwe, UX designerzy stosują reguły swojej sztuki, kiedy aplikacje internetowe są jeszcze we wczesnej fazie projektowania. Rozpoczynają od dokładnego rozpoznania potrzeb klienta, nierzadko bowiem zdarzają się sytuacje, w których zleceniodawca sam dokładnie nie wie, czego oczekuje. Kiedy już cele są ustalone jednoznacznie, UX designer korzystając ze zdobytego doświadczenia, wiedzy, ale również intuicji, kreśli ogólny schemat serwisu. W rozbudowanych zleceniach nierzadko wykorzystywane są specjalne aplikacje internetowe, które wspomagają etap projektowania.

Makieta

Wczesny etap projektowania strony internetowej z wykorzystaniem sztuki UX design kończy stworzenie tak zwanej makiety. To nic innego jak model serwisu, zwykle z minimalnymi elementami graficznymi, bowiem na opracowanie ostatecznego layoutu przyjdzie jeszcze czas. Makieta służyć ma głównie zaprezentowaniu klientowi funkcjonalności serwisu. Teraz jest również pora na przemyślenie układu menu i rozmieszczenia elementów graficznych. Zorientowanie na komfort pracy przyszłego użytkownika jest bardzo wyraźne w fazie makiety, kiedy szkielet systemu nie jest jeszcze zaciemniony przez elementy layoutu.

Prototyp

Po zaakceptowaniu przez zleceniodawce, makiety bardzo często przekształcane są w prototypy, które znacznie bardziej przypominają ostateczną aplikację internetową. O ile w poprzedniej fazie skupiano się na zaprojektowaniu optymalnego przepływu informacji w usłudze, o tyle prototypy wykorzystuje się właśnie do badania poprawności tego przepływu, czyli po prostu sprawdza się czy system działa prawidłowo. Na początku testowaniem zajmuje się zwykle UX designer, analizując realizację kluczowych funkcji pod kątem wygody, prostoty, a przede wszystkim logiki działania. Następnie projekt kierowany jest do testów, wykonywanych przez grupę osób niezwiązanych z projektem. Oceniają oni funkcjonalność poszczególnych elementów oraz wyłapują błędy, często wykonując w aplikacji niestandardowe działania, które mogą obnażyć słabe punkty aplikacji internetowej.

Lepsze projektowanie stron internetowych

W dalszych etapach pracy projekt otrzymuje funkcjonalną szatę graficzną i inne elementy niezbędne do finalizacji zlecenia. Oczywiście również w tej końcowej fazie nacisk kładzie się na odczucia przyszłych użytkowników.

Dzięki zorientowaniu na potrzeby konsumenta, strony internetowe stworzone z wykorzystaniem technologii opartych na UX design, są znacznie bardziej dopracowane, niż serwisy wykonane przez tradycyjne agencje web-designerskie. Zazwyczaj bowiem te drugie firmy skupiają się wyłącznie na realizacji celów zleceniodawcy, poświęcając funkcjonalności projektu minimalne zaangażowanie i środki. Serwisy takie działają nawet sprawie i generują spory ruch, jednak zawsze będą pozostawać w tyle za aplikacjami internetowymi stworzonymi przez specjalistów UX. Nie bez znaczenia jest również fakt, że UX design zyskuje coraz większą popularność na rynku projektowania stron internetowych właśnie dlatego, że jego produkty cechują olbrzymia funkcjonalność i łatwość obsługi.

Nie tylko aplikacje internetowe

Specjaliści UX tworzą nie tylko nowoczesne strony internetowe. Zatrudniają ich również firmy tworzące aplikacje na smartfony czy klasyczne komputery. To właśnie zorientowanie na wygodę pracy sprawia, że coraz powszechniejszy UX design wykorzystuje się nawet do tworzenia menu urządzeń, które z projektowaniem stron internetowych mają niewiele wspólnego, jak na przykład wycinarki CNC. Tak naprawdę wszędzie tam, gdzie człowiek wchodzi w kontakt z maszyną, lub systemem komputerowym, wykorzystanie zasad UX znacząco usprawnia obsługę i podnosi komfort pracy.

Przyszłość

Rozwój technologii programistycznych jest dobrym prognostykiem dla stworzenia w pełni autonomicznych robotów, które w przyszłości uwolnią człowieka od wykonywania męczących obowiązków. W tego rodzaju interaktywności zasady tworzenia aplikacji w oparciu o reguły UX design będą musiały osiągnąć nową jakość, zbliżając maszynę i człowiek tak blisko, jak jeszcze nigdy w historii dziejów. Patrząc na teraźniejsze nacechowane funkcjonalnością aplikacje internetowe, można z wielkim prawdopodobieństwem stwierdzić, że w ostatnich latach przepaść między ludzkością a automatami systematycznie się pomniejsza. UX design odgrywa w tym procesie coraz istotniejszą rolę.

Top